Центр підтримки імплементації реформ

З серпня 2018 року на базі ГО «Фонд регіональних ініціатив» Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування розпочав свою роботу Центр підтримки імплементації реформ.

Метою створення Центру є розширення участі експертного середовища, громадських активістів, студентської молоді у реформаторській активності, досягненні Цілей сталого розвитку ООН.
Більшість із ключових заходів 62 реформ та програм, визначених Стратегією сталого
розвитку «Україна 2020», повинні бути завершені у 2020 році. До цього часу більшість
експертів зосереджувались на питаннях розробки законодавства і досягли значних успіхів. Разом із тим, окрім законодавчого забезпечення, реформи передбачають здійснення чисельних заходів із імплементації нормативної бази. Саме імплементація реформ в центр уваги. Крім того, підтримка реформ з боку більшості громадян є не високою, переважно через не розуміння їх суті та вигід від їх результатів. Інформаційно-просвітницька діяльність щодо суті реформ повинна також бути в центрі уваги Центру. Іншим орієнтиром діяльності Центру є Цілі сталого розвитку ООН, зокрема спроможність України досягати схвалені урядом національні цілі. Досягнення такої спроможності також потребує здійснення реформаторських заходів.

Новостворений Центр долучиться до підтримки реформ, здійснюючи наступну активність:
1. Моніторинг імплементації пріоритетних реформ, зокрема тих реформ, які посилюють ефективність державних органів: реформи місцевого самоврядування, державного управління, публічних фінансів;
2. Моніторинг прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку ООН;
3. Поширення інформації про кращі зарубіжні та вітчизняні практики здійснення
реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
4. Популяризація тематики реформ, Цілей сталого розвитку ООН серед громадських
активістів та студентської молоді, зокрема розробка навчальних та просвітницьких
програм;
5. Розробка пропозицій та рекомендацій для реформаторів та інших заінтересованих
сторін щодо підвищення ефективності імплементації реформ;
6. Надання консультацій та підтримка ініціатив щодо підтримки реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
7. Аналіз порядку денного реформ та суспільного запиту на зміни.

Серед галузевих пріоритетів діяльності Центру на 2018-2019 роки визначено реформи, які найбільше пов’язані із Цілями сталого розвитку, а саме:
1. Реформа системи соціального захисту та пенсійна реформа;
2. Програма збереження навколишнього природного середовища;
3. Реформа енергетики та програма енергоефективності;
4. Реформа транспортної інфраструктури та ЖКГ;
5. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів;
6. Реформа у сфері захисту прав споживачів;
7. Реформа сільського господарства та рибальства;
8. Реформа системи охорони здоров’я.
Це не є вичерпний перелік пріоритетів діяльності Центру, який покликаний відстежувати запит та зміни та потреби запровадження нових реформа.

Керівником Центру обрано координатора експертно-аналітичної діяльності Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування – Панцира Сергія Івановича (panzer_s@ukr.net ).

eng_Center for Supporting the Implementation of Reforms

Екологія

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами, відкрило нові можливості щодо впровадження нових стандартів у сфері охорони довкілля. Одна з найважливіших складових моніторингу довкілля в країнах ЄС – це моніторинг водних ресурсів. Низька якість води позначається на водних екосистемах, робить її не придатною або ускладнює підготовку для використання як питної. 

В Україні останнім часом надається досить значна увага проблемі вдосконалення моніторингу стану навколишнього природного середовища та моніторингу трансграничного забруднення водних об’єктів. Водночас існуюча система моніторингу ще не повністю відповідає міжнародним вимогам. Моніторинг навколишнього середовища є важливим інструментом ефективного управління якістю навколишнього природного середовища, своєчасного попередження шкідливого впливу забруднювачів, а також широкого інформування громадськості про стан і тенденції зміни навколишнього природного середовища. 

Пропонуємо ознайомитись з результатами моніторингу якості води: український та міжнародний досвід за наступним посиланням:

Моніторинг якості води_аналітична записка

Мета, Візія, Місія

Мета: сприяти політичному, соціально-економічному, екологічному, культурному розвитку України та її регіонів на засадах Доброго урядування, Сталого розвитку, дотримання Прав Людини та європейської інтеграції.

Візія: Фонд регіональних ініціатив у 2025 році прагне бути провідним аналітичним та проектувальним центром України, який:
(1) генерує кращі знання та ідеї;
(2) ефективно підтримує впровадження кращих місцевих та регіональних ініціатив, проектів, програм та стратегій;
(3) сприяє формуванню міжрегіональних, національних, транскордонних та міжнародних партнерств;
(4) надає кращі консультативні, інформаційно-аналітичні, проектувально-дослідницькі послуги своїм клієнтам та партнерам;
і здійснює вагомий внесок у повсюдне впровадження в Україні принципів та стандартів Доброго урядування, Прав людини, у досягнення цілей Сталого розвитку та європейської інтеграції.

Місія: До 2025 року, шляхом (1) дослідницької, інформаційно-аналітичної та просвітницької діяльності, (2) розробки проектів, програм та стратегій, (3) мобілізації та підтримки ініціатив організацій громадського суспільства, бізнесу та органів державної влади для посилення спроможності всіх заінтересованих сторін здійснювати позитивні зміни та сприяти прогресу у впроваджені в Україні принципів Доброго врядування та Прав людини, досягненні цілей Сталого розвитку та європейської інтеграції на місцевому, регіональному на національному рівнях.

Гасло: кращі знання, кращі практики, кращі комунікації для кращого розвитку та лідерства

Better Knowledge, Better Praxis, Better Communication for Better Development and Leadership

Захист прав людини

 • 2005-2007 – «Вдосконалення механізмів управління міграцією в Україні» Вдосконалення механізмів управління міграцією в Україні— функціонували регіональні центри безкоштовної консультації мігрантів з головним координаційним центром, що діяв на базі ФРІ у місті Києві. Центри проводили надзвичайно широкий спектр безкоштовних інформаційних, правових послуг, вели превентивну роботу по запобіганню торгівлею людьми, інформували про небезпеку незаконної міграції та давали рекомендації по її уникненню, надавали актуальну інформацію про необхідну мігрантам документацію, від Протягом діяльності проекту до центрів консультування звернулося за допомогою понад дві тисячі громадян України та інших країн. Завдяки налагодженій ФРІ співпраці з представництвами іноземних держав в Україні, державними установами, міжнародними організаціями з міграції, центри мали змогу оперувати усією необхідною інформацією, яка постійно оновлювалася та поповнювалась. Це забезпечило дуже високий рівень консультаційних та правових послуг, що було відзначено як українськими так і міжнародними організаціями.
 • 2003 – «Міжетнічна толерантність — основа реалізації прав національних меншин»
  Міжетнічна толерантність - основа реалізації прав національних меншин— спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка та Інститутом етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій було організовано і проведено круглий стіл «Міжетнічна толерантність – основа реалізації прав національних меншин». Учасниками круглого столу та представниками ЗМІ був заслуханий ряд виступів провідних політичних та громадських діячів у сфері захисту прав національних меншин. Серед доповідачів були: Мерья Латінен – представник Секретаріату Рамкової Конвенції Ради Європи з питань захисту прав національних меншин; Геннадій Удовенко – голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Тетяна Пилипенко – начальник управління національних меншин Державного комітету України у справах національності та міграції та багато інших. На завершення учасники взяли участь в обговоренні проекту доповіді експертів ради Європи про виявлення та ліквідацію проявів дискримінації та нерівності в Україні, що була підготовлена в рамках Пакту Стабільності для Південно-Східної Європи.

 

 • 2001-2004 – «Створення інституту громадських захисників прав людини» Створення інституту громадських захисників прав людини— впровадження європейської системи захисту прав людини через створення інституту громадських захисників у 5-ти регіонах України, а саме: Житомирській, Луганській, Чернігівській, областях та Автономній Республіці Крим. Здійснення даного проекту відбувалося у тісній співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Комітетом Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Ключова функція полягала у координації зусиль правозахисних організацій регіону з метою ефективного представництва інтересів громадського правозахисту у співпраці з органами державної влади та підвищення якості правозахисних послуг, які надаються громадянам. В рамках проекту знімальна група ФРІ виїздила в регіони для зйомок соціально-правового серіалу «Захисти себе сам». Регіональні представники Фонду – керівники місцевих громадських організацій ділились досвідом успішного захисту прав їх земляками.

 

 • 2000-2005 – «Портрет в’язниці» 2000-2005 – «Портрет в’язниці»– сприяти забезпеченню реалізації прав людини у середовищі ув’язнених. У ході реалізації проекту був створений документальний відеофільм про сучасний стан пенітенціарної системи України. Під час роботи були відвідані пенітенціарні заклади Вінниччини. На прикладі їх діяльності висвітлено існуючий стан справ у даній сфері. Відеофільм транслювався багатьма телеканалами у багатьох регіонах країни. За результатами проведеного дослідження у 2007 році, спільно з ГО «Громадський Захисник», видано книгу «Рекомендації нової редакції європейських пенітенціарних правил: повний лекційний курс в галузі дотримання прав засуджених і ув’язнених та захисту персоналу в практичній діяльності установ кримінально-виконавчої системи».

Партнерські організації

Фонд Регіональних Ініціатив співпрацює з майже чотирмастами громадськими організаціями в Києві та областях України. Серед них:

Історія

Фонд Регіональних Ініціатив (ФРІ) – громадська організація, яка одна з перших в Україні впроваджує проекти, що спрямовані на підтримку громадських ініціатив у різних сферах.

Фонд регіональних ініціатив заснований в лютому 1996 року та зареєстрований 3 грудня 1996 року.  За період діяльності ФРІ реалізував понад 30 проектів національного та міжнародного значення, що спрямовувались на різні групи населення та були підтримані міжнародними донорськими організаціями.

Етапи становлення та досвід організації

Протягом 22 років Фонд регіональних ініціатив набув унікального досвіду:

 • Формування регіональних та міжрегіональних партнерських мереж для адвокаційної діяльності, зокрема посилення спроможності на практиці попереджувати порушення та захищати права людини різних цільових груп громадян;
 • Організації, стандартизації та надання консультативних та правозахисних послуг;
 • Аналізу та формування політики, зокрема аналітичної та консультативної підтримки реформ;
 • Організації публічних заходів та експертних обговорень;
 • Підготовки та поширення інформаційних та просвітницьких матеріалів.

В ході нового етапу стратегічного планування ФРІ прийняв рішення розширити напрямок підтримки реформ та посилення власної інституційної спроможності як аналітичного центру. При цьому продовжуватиметься діяльність у сфері адвокації прав людини, розробки та впровадження стандартів дотримання прав людини у різних сферах діяльності органів державної влади, бізнесу та громадського суспільства.  

1996 — 1999

Участь у формування політики захисту прав національних менших:

 • Організація міжнародних та вітчизняних експертних консультацій щодо формування сучасної політики захисту прав національних меншин.

Розробка механізмів захисту виборчих прав громадян:

 • Підтримка ініціатив із громадського контролю за підрахунком голосів на президентських виборах 1999 року. Формування регіональної мережі організацій та активістів, які здійснювали паралельний підрахунок голосів;
 • Гарантії виборчих прав людей із інвалідністю: розробка та поширення виборчих бюлетенів для громадян із вадами зору.

2000-2004

Підтримка реформ:

 • Підтримка земельної реформи: проведення регіональних громадських слухань щодо земельної реформи, участь у підготовці нової редакції Земельного кодексу;
 • Підтримка регуляторної реформи: формування регіональної мережі адвокації пакетних регуляторних рішень та зменшення регуляторного тиску на малий та середній бізнес.

Інституційний розвиток правозахисної діяльності:

 • Створення та впровадження моделі інституту громадських захисників прав людини в регіонах;
 • Моніторинг дотримання прав людини та надання правової підтримки громадянам у 5 областях України;
 • Моніторинг пенітенціарної системи та дотримання прав людини ув’язнених осіб.

2005-2009

Міграційна політика та захист прав мігрантів

 • Формування мережі консультаційних центрів для мігрантів;
 • Надання послуг правової підтримки мігрантам, біженцям та жертвам торгівлі людьми;

Розвиток місцевого самоврядування:

 • Консультативна підтримка органів самоорганізації населення та популяризація об’єднань власників багатоквартирних будинків.

2010-2014

Захист прав журналістів підчас виборчого процесу

 • Створення мережі центрів консультативної підтримки та правової допомоги журналістам;
 • Поширення інформаційних матеріалів щодо можливостей самостійного захисту прав журналістів.

Протидія авторитаризму в Україні

 • Розробка та поширення технологій громадської протидії авторитарному режиму.

2014-2018

Підтримка реформ, міжнародної та європейської інтеграції:

Розробка пропозицій щодо відновлення земельної реформи в Україні;

 • Посилення організаційної та інформаційно-аналітичної спроможності ФРІ у сфері сучасних глобальних політик Доброго урядування, Сталого розвитку та Євроінтеграції.

Цільові групи

 • Інститути громадського суспільства та активісти
 • Соціально та екологічно відповідальний бізнес
 • Регіональні політичні та управлінські еліти
 • Малий та середній бізнес
 • Місцеві громади та організації місцевого розвитку
 • Органи державної влади
 • Міжнародні та зарубіжні організації