Результати пленарного тижня 4 — 7 вересня

Верховна Рада має намір розглянути сім блоків питань цієї осені, про що заявив спікер ВР Андрій Парубій під час погоджувальної ради:

  • питання інформаційної безпеки;
  • Бюджет2019;
  • Виборчий кодекс і оновлення ЦВК;
  • Закон про мову;
  • Блок законів по євроінтеграції;
  • Блок економічних законів;
  • Скасування депутатської недоторканності.

За наступним посиланням можна переглянути прийняті важливі та пріоритетні для ФРІ законодавчі рішення протягом першого пленарного тижня 9-ї сесії ВРУ:

Моніторинг 9-ї сесії ВРУ. Результати пленарного тижня — 4 — 7 вересня

Звіт за результатами моніторингу дев’ятої сесії Верховної Ради України VIII скликання

Моніторинг реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2015 -2017 рр.

1 квітня 2014 року український Уряд, що був сформований після Революції Гідності, ухвалив Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади №333-р. Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, який став стартом важливої для України фундаментальної реформи децентралізації влади. Фонд регіональних ініціатив провів моніторинг ухвалених законопроектів та постанов, які стосуються реформи децентралізації за 2015 — 2017 рр. 

Моніторинг реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Додаток 1. Законодавчі зміни відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2015 -2017 рр. : Додаток 1. Моніторинг децентралізації

Звіт за результатами моніторингу восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання

Восьма сесія Верховної Ради прийняла низку політично-економічних законів, серед яких є важливі стратегічні рішення, завдяки яким Україна покращує політичні та соціально-економічні умови, а також прискорює процес євроінтеграції. Основні результати (важливі законопроекти, успішні, незатверджені тощо) подані нижче.

Звіт за результатами моніторингу восьмої сесії_ФРІ__

Моніторинг державної політики: робота парламенту, уряду

Фонд Регіональних ініціатив, здійснюючи дослідницько-аналітичну діяльність в сфері політики, керується принципами Доброго урядування, Сталого розвитку, дотримання Прав Людини та європейської інтеграції. Євроінтеграційний курс відкриває нові можливості для модернізації цілої низки сфер політики, що впливає на підвищення якості життя людей. Серед них пріоритетними сферами для ФРІ є наступні: екологічна безпека, розвиток інфраструктури в містах та селах, децентралізація, місцеве самоврядування, національна безпека, соціальний та медичний захист і підтримка тощо. Тому ФРІ здійснює аналіз, моніторинг та оцінку чинної регіональної, національної (моніторинг діяльності уряду, парламенту)  та міжнародної  політики та політичної активності в визначених пріоритетних сферах. 

Центр підтримки імплементації реформ

З серпня 2018 року на базі ГО «Фонд регіональних ініціатив» Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування розпочав свою роботу Центр підтримки імплементації реформ.

Метою створення Центру є розширення участі експертного середовища, громадських активістів, студентської молоді у реформаторській активності, досягненні Цілей сталого розвитку ООН.
Більшість із ключових заходів 62 реформ та програм, визначених Стратегією сталого
розвитку «Україна 2020», повинні бути завершені у 2020 році. До цього часу більшість
експертів зосереджувались на питаннях розробки законодавства і досягли значних успіхів. Разом із тим, окрім законодавчого забезпечення, реформи передбачають здійснення чисельних заходів із імплементації нормативної бази. Саме імплементація реформ в центр уваги. Крім того, підтримка реформ з боку більшості громадян є не високою, переважно через не розуміння їх суті та вигід від їх результатів. Інформаційно-просвітницька діяльність щодо суті реформ повинна також бути в центрі уваги Центру. Іншим орієнтиром діяльності Центру є Цілі сталого розвитку ООН, зокрема спроможність України досягати схвалені урядом національні цілі. Досягнення такої спроможності також потребує здійснення реформаторських заходів.

Новостворений Центр долучиться до підтримки реформ, здійснюючи наступну активність:
1. Моніторинг імплементації пріоритетних реформ, зокрема тих реформ, які посилюють ефективність державних органів: реформи місцевого самоврядування, державного управління, публічних фінансів;
2. Моніторинг прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку ООН;
3. Поширення інформації про кращі зарубіжні та вітчизняні практики здійснення
реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
4. Популяризація тематики реформ, Цілей сталого розвитку ООН серед громадських
активістів та студентської молоді, зокрема розробка навчальних та просвітницьких
програм;
5. Розробка пропозицій та рекомендацій для реформаторів та інших заінтересованих
сторін щодо підвищення ефективності імплементації реформ;
6. Надання консультацій та підтримка ініціатив щодо підтримки реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
7. Аналіз порядку денного реформ та суспільного запиту на зміни.

Серед галузевих пріоритетів діяльності Центру на 2018-2019 роки визначено реформи, які найбільше пов’язані із Цілями сталого розвитку, а саме:
1. Реформа системи соціального захисту та пенсійна реформа;
2. Програма збереження навколишнього природного середовища;
3. Реформа енергетики та програма енергоефективності;
4. Реформа транспортної інфраструктури та ЖКГ;
5. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів;
6. Реформа у сфері захисту прав споживачів;
7. Реформа сільського господарства та рибальства;
8. Реформа системи охорони здоров’я.
Це не є вичерпний перелік пріоритетів діяльності Центру, який покликаний відстежувати запит та зміни та потреби запровадження нових реформа.

Керівником Центру обрано координатора експертно-аналітичної діяльності Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування – Панцира Сергія Івановича (panzer_s@ukr.net ).

eng_Center for Supporting the Implementation of Reforms