Мета, Візія, Місія

Мета: сприяти політичному, соціально-економічному, екологічному, культурному розвитку України та її регіонів на засадах Доброго урядування, Сталого розвитку, дотримання Прав Людини та європейської інтеграції.

Візія: Фонд регіональних ініціатив у 2025 році прагне бути провідним аналітичним та проектувальним центром України, який:
(1) генерує кращі знання та ідеї;
(2) ефективно підтримує впровадження кращих місцевих та регіональних ініціатив, проектів, програм та стратегій;
(3) сприяє формуванню міжрегіональних, національних, транскордонних та міжнародних партнерств;
(4) надає кращі консультативні, інформаційно-аналітичні, проектувально-дослідницькі послуги своїм клієнтам та партнерам;
і здійснює вагомий внесок у повсюдне впровадження в Україні принципів та стандартів Доброго урядування, Прав людини, у досягнення цілей Сталого розвитку та європейської інтеграції.

Місія: До 2025 року, шляхом (1) дослідницької, інформаційно-аналітичної та просвітницької діяльності, (2) розробки проектів, програм та стратегій, (3) мобілізації та підтримки ініціатив організацій громадського суспільства, бізнесу та органів державної влади для посилення спроможності всіх заінтересованих сторін здійснювати позитивні зміни та сприяти прогресу у впроваджені в Україні принципів Доброго врядування та Прав людини, досягненні цілей Сталого розвитку та європейської інтеграції на місцевому, регіональному на національному рівнях.

Гасло: кращі знання, кращі практики, кращі комунікації для кращого розвитку та лідерства

Better Knowledge, Better Praxis, Better Communication for Better Development and Leadership