Центр підтримки імплементації реформ

З серпня 2018 року на базі ГО «Фонд регіональних ініціатив» Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування розпочав свою роботу Центр підтримки імплементації реформ.

Метою створення Центру є розширення участі експертного середовища, громадських активістів, студентської молоді у реформаторській активності, досягненні Цілей сталого розвитку ООН.
Більшість із ключових заходів 62 реформ та програм, визначених Стратегією сталого
розвитку «Україна 2020», повинні бути завершені у 2020 році. До цього часу більшість
експертів зосереджувались на питаннях розробки законодавства і досягли значних успіхів. Разом із тим, окрім законодавчого забезпечення, реформи передбачають здійснення чисельних заходів із імплементації нормативної бази. Саме імплементація реформ в центр уваги. Крім того, підтримка реформ з боку більшості громадян є не високою, переважно через не розуміння їх суті та вигід від їх результатів. Інформаційно-просвітницька діяльність щодо суті реформ повинна також бути в центрі уваги Центру. Іншим орієнтиром діяльності Центру є Цілі сталого розвитку ООН, зокрема спроможність України досягати схвалені урядом національні цілі. Досягнення такої спроможності також потребує здійснення реформаторських заходів.

Новостворений Центр долучиться до підтримки реформ, здійснюючи наступну активність:
1. Моніторинг імплементації пріоритетних реформ, зокрема тих реформ, які посилюють ефективність державних органів: реформи місцевого самоврядування, державного управління, публічних фінансів;
2. Моніторинг прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку ООН;
3. Поширення інформації про кращі зарубіжні та вітчизняні практики здійснення
реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
4. Популяризація тематики реформ, Цілей сталого розвитку ООН серед громадських
активістів та студентської молоді, зокрема розробка навчальних та просвітницьких
програм;
5. Розробка пропозицій та рекомендацій для реформаторів та інших заінтересованих
сторін щодо підвищення ефективності імплементації реформ;
6. Надання консультацій та підтримка ініціатив щодо підтримки реформ та досягнення Цілей сталого розвитку;
7. Аналіз порядку денного реформ та суспільного запиту на зміни.

Серед галузевих пріоритетів діяльності Центру на 2018-2019 роки визначено реформи, які найбільше пов’язані із Цілями сталого розвитку, а саме:
1. Реформа системи соціального захисту та пенсійна реформа;
2. Програма збереження навколишнього природного середовища;
3. Реформа енергетики та програма енергоефективності;
4. Реформа транспортної інфраструктури та ЖКГ;
5. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів;
6. Реформа у сфері захисту прав споживачів;
7. Реформа сільського господарства та рибальства;
8. Реформа системи охорони здоров’я.
Це не є вичерпний перелік пріоритетів діяльності Центру, який покликаний відстежувати запит та зміни та потреби запровадження нових реформа.

Керівником Центру обрано координатора експертно-аналітичної діяльності Коаліції сталого розвитку та ефективного урядування – Панцира Сергія Івановича (panzer_s@ukr.net ).

eng_Center for Supporting the Implementation of Reforms